Велика українська енциклопедія. Т. 1: А — Акц

Велика українська енциклопедія. Т. 1: «А — Акц» / Гол. редкол.: В.М. Локтєв (гол.), П.I. Андон, А.М. Киридон, О.М. Березовський та iн. Київ: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. 592 с. ISBN 978-617-7238-39-2.