Про проект

«Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик» – це електронний інформаційно-довідковий веб-ресурс про українські енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники. Створено 2017 року Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України.

Мета проекту – збирання і впорядкування даних про українські енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники та надання цих даних для потреб загалу.

Онлайн-покажчик складається з реєстру видань, укладених фахівцями (науковими колективами, компетентними редакціями) або аматорами.

Загальна місія проекту - сприяти розвитку української науки, підвищенню ролі енциклопедичних видань в українському інформаційному просторі.

Особливості

Онлайн-покажчик надає про видання довідкову інформацію бібліографічнного характеру – повну назву джерел, їхніх творців (укладачів / упорядників / головних чи відповідальних редакторів тощо), місце та рік опублікування. Від 2019 року міститься також інформація про наукові рецензії на енциклопедії або близькі за змістом матеріали (як бібліографічний опис, так і лінки на джерела).

Ресурс структуровано відповідно до поділу енциклопедично-довідкових видань на загальні, регіональні, галузеві і персональні.

Реєстр енциклопедичних видань представлено у формі зручних таблиць, у яких є можливість шукати чи сортувати інформацію за кожним бібліографічним параметром.

Енциклопедистам

Реєстр онлайн-покажчика перманентно поновлюється відповідно до появи нових видань. Отже, з метою охопити всі можливі джерела пропонуємо авторам або зацікавленим користувачам інформувати нас про вихід нових енциклопедій, енциклопедичних словників чи енциклопедичних довідників (див. контакти).

Бібліографічне посилання

Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик [веб-сайт] / Укл.: М.Г. Железняк, О.С. Іщенко та ін.; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2021. URL: http://corpus.encyclopedia.kyiv.ua (дата звернення: 2021-05-14).