Загальними називаємо енциклопедичні видання, що охоплюють відомості з різноманітних галузей знань. Cеред них виділяємо: універсальні – в масштабах світу і державні – в масштабах держави (народоцентричі, народознавчі).


Назва Укладачі Місце видання Рік Рецензії