Admin

Назва:

Енциклопедія державного управління: у 8 т.

Едиція:

Грицяк І.А., Сурмін Ю.П., Руденко О.М.

Рік видання:

2011

Місце видання:

Київ: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України
Категорія: галузева енциклопедія