Галузевими називаємо енциклопедичні видання, присвячені певній галузі знань чи окремому виду діяльності людини.


Назва Укладачі / відп. редактори Місце видання Рік Галузь Рецензії