Персональними називаємо спеціалізовані енциклопедичні видання, повністю присвячені тій чи іншій видатній особі.


Назва Укладачі / відп. редактори Місце видання Рік Рецензії