Admin

Загальна інформація

«Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик» – це електронне бібліографічне видання, що подає списки (реєстри) українських опублікованих документів (книги, сайти) енциклопедичного змісту – енциклопедій, енциклопедичних словників чи довідників. Створено 2017 року Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України.

Мета проекту – збирання і впорядкування даних про українські енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники та надання цих даних для потреб загалу.

Онлайн-покажчик складається з реєстру видань, укладених фахівцями (науковими колективами, компетентними редакціями) або аматорами.

Загальна місія проекту - сприяти розвитку української науки, підвищенню ролі енциклопедичних видань в українському інформаційному просторі.

Особливості

Онлайн-покажчик надає про видання довідкову інформацію бібліографічного характеру – повну назву джерел, їхніх творців (укладачів / упорядників / головних чи відповідальних редакторів тощо), місце та рік опублікування. Від 2019 року міститься також інформація про наукові рецензії на енциклопедії або близькі за змістом матеріали (як бібліографічний опис, так і лінки на джерела).

Ресурс структуровано відповідно до поділу енциклопедично-довідкових видань на загальні, регіональні, галузеві і персональні. Окремо виділено дитячі енциклопедії.

Реєстр енциклопедичних видань представлено у формі зручних таблиць, у яких є пошукова система та можливість групувати інформацію за кожним бібліографічним параметром.

Переглянути статистику корпусу

Енциклопедистам

Реєстр онлайн-покажчика перманентно поновлюється відповідно до появи нових видань. Отже, з метою охопити всі можливі джерела пропонуємо авторам або зацікавленим користувачам інформувати нас про вихід нових енциклопедій, енциклопедичних словників чи енциклопедичних довідників (див. контакти).

Користувачам

Покликатися на джерело:

Корпус енциклопедичних видань України: бібліографічний онлайн-покажчик [веб-сайт] / Укл.: М.Г. Железняк, О.С. Іщенко та ін. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2024. DOI: https://doi.org/10.37068/b/cuebi (дата звернення: 2024-07-15).

Реєстраційні дані

ISBN: 978-966-02-9625-1

DOI: 10.37068/b/cuebi