Admin

Назва:

Філософський енциклопедичний словник: А-Я

Едиція:

Шинкарук В.І. та ін.

Рік видання:

2002

Місце видання:

Київ: Абрис, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

Рецензії, відгуки, огляди:

Категорія: галузева енциклопедія