Admin

Міжнародна поліцейська енциклопедія

Назва:

Міжнародна поліцейська енциклопедія

Едиція:

Римакенко Ю.І, Кондратьєв Я.Ю., Тацій В.Я., Шемшученко Ю.С.

Рік видання:

2003-2014

Місце видання:

Київ: Ін Юре

Томи:

Міжнародна поліцейська енциклопедія / Відп. ред. Ю.І. Римакенко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Ін Юре, 2003. Т. 1.

Міжнародна поліцейська енциклопедія / Відп. ред. Ю.І. Римакенко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Ін Юре, 2005. Т. 2: Права людини у контексті поліцейської діяльності.

Міжнародна поліцейська енциклопедія / Відп. ред. Ю.І. Римакенко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Ін Юре, 2006. Т. 3: Поліцейський менеджмент: історія та сучасність.

Міжнародна поліцейська енциклопедія / Відп. ред. Ю.І. Римакенко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Ін Юре, 2007. Т. 4: Кримінально-правові, кримінологічні та кримінально-виконавчі засади поліцейської діяльності.

Міжнародна поліцейська енциклопедія / Відп. ред. Ю.І. Римакенко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Ін Юре, 2009. Т. 5: Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій.

Міжнародна поліцейська енциклопедія / Відп. ред. Ю.І. Римакенко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Ін Юре, 2010. Т. 6: Оперативно-рожшукова діяльність поліції [міліції].

Міжнародна поліцейська енциклопедія / Відп. ред. Ю.І. Римакенко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Ін Юре, 2011. Т. 7: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності.

Міжнародна поліцейська енциклопедія / Відп. ред. Ю.І. Римакенко, Я.Ю. Кондратьєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко; Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Київ: Ін Юре, 2014. Т. 8: Інформаційно-аналітична, освітня та наукова діяльність, психологічні засади поліцейської служби; міжнародне співробітництво.

Рецензії, відгуки, огляди:

Костенко О., Копан О., Ярмиш О. Багатотомне видання державного значення. Право України. 2009. № 11. С. 233-235.

Категорія: галузева енциклопедія