Admin

Енциклопедія історії Української революції 1917-1921 рр.

Назва:

Енциклопедія історії Української революції 1917-1921 рр.

Едиція:

Верстюк В.

Рік видання:

2022

Місце видання:

Київ: Інститут історії України НАН України

Томи:

Енциклопедія історії Української революції 1917-1921 рр.: Енциклопедичні зошити. Зошит 1: Діячі Української революції 1917-1921 рр. [Енциклопедичний довідник] / Відп. ред. В. Верстюк. Київ: Інститут історії України НАН України, 2022. Завантажити як PDF

Енциклопедія історії Української революції 1917-1921 рр.: Енциклопедичні зошити. Зошит 2: Енциклопедія історії Української революції 1917-1921 рр. Відп. ред. В. Верстюк. Київ: Інститут історії України НАН України, 2022. Завантажити як PDF

Анотація:

Енциклопедичні зошити — є проміжним результатом підготовки "Енциклопедії історії Української революції 1917–1921 років". На розгляд і обговорення насамперед експертного середовища пропонується більше 240 статей, що представляють біограми громадських, військових, культурних, церковних, діячів; лідерів політичних рухів доби Української Центральної Ради, Гетьманату Павла Скоропадського, Директорії УНР, Західно-Української Народної Республіки, а також генеральського і старшинського складу Армії УНР, Галицької армії, отаманів повстанського руху; членів українських урядів, службовців національного дипломатичного корпусу, кооператорів, учених. Представлено енциклопедичні статті про міністрів Тимчасового уряду Росії, керівників і учасників "білого" руху, російських учених, лідерів більшовицької партії Росії. Видання включає також біографії політичної, військової і дипломатичної еліти країн, які безпосередньо впливали на перебіг подій в Україні революційної доби — США, Франції; представників вищого військового командування та дипломатичного корпусу країн Четверного союзу — Німеччини, Австро-Угорщини, діячів національних рухів Польщі і Чехословаччини [анотація до першого зошита].

Категорія: галузева енциклопедія