Admin

Енциклопедія освіти

Назва:

Енциклопедія освіти

Едиція:

Кремень В.Г. та ін.

Рік видання:

2008

Місце видання:

Київ: Юрінком Інтер

Перевидання:

Енциклопедія освіти / редкол.: В.Г. Кремень та ін.; НАПН України. 2-ге вид., допов. та перероб. Київ: Юрінком Інтер, 2021.

Категорія: галузева енциклопедія