Admin

Назва:

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. (незавершене видання)

Едиція:

Тацій В. Я. та ін.

Рік видання:

2016-2019

Місце видання:

Національна академія правових наук України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Категорія: галузева енциклопедія